Wat is taekwondo?

Om de betekenis van taekwondo te kennen moet het begrip in 3 woorden worden opgesplitst:

'Tae': letterlijk vertaald uit het Koreaans betekend dit 'voet'. Dus met andere woorden alle beentechnieken die in taekwondo worden gebruikt.

'Kwon': symboliseert 'hand' en 'vuist'. Dit omvat alle armbewegingen (afweren, vuistslagen, elleboogstoten, ...)

'Do': net als in andere Oosterse krijgskunsten (cfr. judo, aikido, ...) is dit het spirituele aspect. Hiermee wordt dus het karakter van de beoefenaar gevormd. Enkele belangrijke pijlers zijn hier: respect, doorzettingsvermogen, weerbaarheid, ...

Taekwondo kan men dus omschrijven als 'de weg van voet en hand' maar beter zou zijn 'het weerbaar maken op lichamelijk en psychologisch vlak'.

Een taekwondotraining begint steeds met een opwarming (fysieke oefeningen en stretching). Hiermee wordt ook de algemene conditie sterk verbeterd! Vervolgens worden de basistechnieken ingeoefend (taekwondo kent ongeveer 3200 technieken!). Er wordt veel getraind op 'targets' om de technieken doeltreffender aan te leren en blessures te vermijden! In het onderdeel special techniques worden stapsparring en efficiënte zelfverdedigingsoefeningen aangeleerd. Al deze technieken zijn terug te vinden in de stijlfiguren die als het ware een encyclopedie zijn van taekwondo. De technieken worden aan de 'realiteit' getoetst tijdens de sparringsoefeningen ofwel het vrij gevecht. Ondanks dat taekwondo een full-contact sport is zijn er weinig blessures dankzij het veilige beschermingsmateriaal.  
Taekwondo is een Koreaanse zelfverdedigingssport. Iedereen vanaf 6 jaar kan de technieken leren, beoefenen en in de praktijk brengen. Taekwondo vereist dus geen speciale lichaamsbouw of leeftijd. Het is een dynamische sport die door haar variatie, veelzijdigheid en effectiviteit erg veel te bieden heeft. Het houdt je fit en gezond, biedt je bescherming en levert lichamelijke en geestelijke versterking en ontspanning. De populariteit neemt daarom steeds verder toe. Jong en oud beleven veel plezier aan deze rijke sport die op alle niveaus aantrekkelijk is: zowel voor recreanten als voor wedstrijd- en topsporters. Goede uitvoering vereist de nodige inspanning. Taekwondo leent zich dan ook uitstekend voor het verbeteren van de lichamelijke conditie én het zelfvertrouwen. Doordat Taekwondo militaire roots heeft, is het een sport waarbij (gezonde) discipline zeker niet ontbreekt!

België telt duizenden enthousiaste beoefenaars. In het jaar 2000 heeft Taekwondo de Olympische status gekregen. Hiermee bereikt de sport, die een rijke historie kent, een belangrijke mijlpaal. Chuck Norris, Philip Rhee, Wesley Snipes, Bruce Lee, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme en vele anderen kruisten het pad van taekwondo.

Wat maakt Taekwondo nou zo populair? Waarom kunnen jongeren maar ook ouderen zich vinden in deze veelzijdige maar vooral dynamische sport? Dankzij de verschillend onderdelen binnen deze rijke krijgskunst kan iedereen zijn gading vinden. Zo is het Sparren heel populair bij jongeren. Maar in taekwondo leert men ook praktische zelfverdediging, stijlvormen en breektesten! Ruime variatie, veelzijdigheid en effectiviteit is de kracht van het Taekwondo. 

Bedoeling van Tae-Kwon-Do 
"De weg van de voet en vuist" (voet-vuist-methode)

Wat is precies de bedoeling van Taekwon-Do? 
Taekwondo is een wijze van ongewapend vechten, het wetenschappelijk gebruiken van het lichaam met als doel zelfverdediging. Deze methode beoogt tegelijkertijd de beoefenaar een goede levenshouding bij te brengen en het verbeteren van leefstijl en “anders in het leven te staan” dan voor de beoefening, dit zowel fysiek als psychisch.

Taekwondo tegen zinloos geweld

Agressie, Geweld en intimidatie komt het steeds vaker voor. Het aantal gevallen van zinloos geweld is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt doordat de maatschappij steeds harder en individualistischer wordt!! Er ontstaat meer stress. "Wat doe jij tegen Agressie en Geweld?"

Door fysieke, geestelijke- en mentale trainingen vind je innerlijke rust, zelfbeheersing, concentratie, levensmoed en balans. Hierdoor zal je steviger in je schoenen staan en beter voor jezelf kunnen opkomen in situaties die erom vragen.

Wat bereik ik door het beoefenen van Taekwondo?

Het geleerde zal zich in de praktijk vertalen naar een juist en gevoelsmatig/correct handelen in alledaagse situaties. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt, dat het beoefenen van zelfverdedigingsport onder andere . leidt tot; ontwikkeling van het moreel besef, discipline, angstvermindering, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, en vermindering van problematisch gedrag (pesten, vandalisme, misdrijven). 
Dit heeft betrekking op sportiviteit en respect "Geweld eindigt, waar respect begint".

Jongeren voelen zich aangetrokken tot "sport" en in grote mate "vechtsport”. Deze vorm is bij uitstek geschikt voor de persoonlijke ontwikkeling. Training stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen en wederzijds respect. De fysieke vaardigheden die je bij vechtsport leert, leiden tot een sterker zelfbewustzijn en gevoel van competentie. Uit onderzoek blijkt dat vechtsport bijdraagt aan een grotere mentale weerbaarheid. De zekerheid van “het zich kunnen verdedigen” maakt dat je minder snel de fysieke confrontatie aangaat. Hierdoor zijn beoefenaars van deze sporten in conflictsituaties beter in staat om geweld te voorkomen. 


Zelfbeheersing - Discipline – Beleefdheid

Self-contol - Discipline – Courtesy

Taekwondobeoefenaars gebruiken het hele lichaam en leren zo de energie in elk lichaamsorgaan te stimuleren. Het ontwikkelt spieren en activeert de hersenen. Door intensieve training veranderen lichaamsdelen in wapens. In taekwondo gebruikt men natuurlijke wapens. De natuurlijke wapens zijn op te splitsen in drie delen: het onderlichaam, het bovenlichaam en het hoofd. Ieder deel heeft zijn specifieke aanvals- en verdedigingswapens.

Taekwondo is een geestelijke discipline en die technische perfectie nastreeft. De geest van de mens behoort tot de metafysische wereld. Men kan de geest van een mens niet voelen, zien of horen. De geest is breder, dieper en sterker dan alles wat wij kunnen bevatten. Door beoefening ontstaat er harmonie tussen geest en lichaam.

Taekwondo kan iemands karakter veranderen en een sterke flexibele geest geven om zo leiderschap te ontwikkelen. Het vertrouwen zal toenemen bij alles wat men onderneemt. Men voelt zich veilig en men leert kalm te blijven in moeilijke situaties. Geduld en bescheidenheid worden opgewekt. Het is de fysieke uitdrukking van de menselijke overlevingswil, tevens een actief hulpmiddel om geestelijke doelen te vervullen. Vanuit zelfbehoudprincipe evenals overlevingsdrang zijn alle basisbewegingen ontwikkeld.

Taekwondo is een geheel van standen en bewegingen waarbij alle delen van het lichaam gecontroleerd moeten worden. De fysieke technieken van het taekwondo zijn gebaseerd op de principes van de moderne natuurwetenschappen, vooral de fysica. Zij leren ons hoe wij een maximum aan kracht kunnen genereren. De theorie van kracht is in taekwondo heel belangrijk. Om een efficiënte techniek te kunnen hebben moet men dit principe zeer goed kennen (snelheid, massa, evenwicht, concentratie, actie-reactie, ademhaling).

Training kan een middel kan zijn voor verbetering van lichaamsfuncties. Taekwondobeoefening zal resulteren in een zeer snelle reactiekracht, hoger niveau van concentratie, evenwicht, betere regulering van de ademhaling en snelheid. Deze factoren bepalen het niveau van fysieke kracht.